Participatie

B&T International B.V. participeert in bedrijven in het MKB segment. Dit kan door middel van passieve participatie met toezicht op afstand, indien slechts een kapitaalinjectie nodig is, of door middel van actieve participatie.

Waarom B&T International B.V.?

Wij zijn een jong participatie- en investeringsbedrijf. Opgericht door ervaren financieel deskundigen.  Ook houden wij ons bezig met advisering op allerlei gebied, onder andere gericht op bedrijfsstructuren, financieringsvraagstukken en overlevingsplannen.

UNIEK:
Enige participatiemaatschappij:

 1. die ook gericht is op kleine- en middelgrote bedrijven en initiatieven;
 2. die niet branche afhankelijk is;
 3. die niet alleen deelneemt in groeiscenario’s, maar ook financiële injectie geeft bij (tijdelijke) tegenslagen.


Onder participeren (deelnemen) wordt een ruimere betrokkenheid gerekend. Naast financiële ondersteuning bieden wij ook administratieve- en organisatorische inzet. Wij richten ons niet alleen maar op: ‘het participeren in…’, maar ook op: ‘het voorthelpen van…’ Mocht er naar aanleiding van onze advisering bij een bank of andere instelling toch een financiering verstrekt worden, dan is een vergoeding voor onze geleverde diensten toereikend.

Doelgroep

 1. Kleine tot middelgrote bedrijven met behoefte aan financiële- en overige administratieve ondersteuning;
 2. Ondernemingen met voldoende integriteit;
 3. Ondernemingen met visie en voldoende toekomstperspectieven.

LET OP!
De onderneming hoeft niet persé (financieel) kerngezond te zijn, ook bij noodscenario’s kunnen wij, mits er voldoende overlevingskansen zijn, uitkomst bieden.

Voordelen

 1. knowhow medeondernemer;
 2. sparring partner;
 3. door gezamenlijk beleid en inspanning(en), eigen plan op hoger niveau;
 4. verdergaande expansiemogelijkheden;
 5. onder ‘toeziend oog’ van de medeondernemer ontstaat een betere discipline in het nakomen van gemaakte afspraken.


Wanneer interessant?

 1. Als uw ideeën niet direct beloond worden door uw (huis)bankier;
 2. Indien u twijfelt aan het succes van uw plannen;
 3. Bij het zoeken naar een ondernemende partij/medestander;
 4. Als uitkoop van uw medefirmant/medeaandeelhouder of medeondernemer op problemen stuit (van welke aard dan ook);
 5. Bij ogenschijnlijke onoverkomelijke/structurele liquiditeits problemen, wellicht veroorzaakt door ongecontroleerde groei;
 6. Indien u niet de juiste feedback krijgt van uw huidige adviseur(s);
 7. Bij kansen in uw markt/branche, die u zonder extra financiële armslag niet kunt benutten;
 8. Bij gemis aan financiële daadkracht, zodat uw bedrijf niet verder uitgebouwd kan worden.

Actieve participatie

Concreet zoekt B&T International B.V. participatiemogelijkheden (maximaal 50% belang) bij bestaande bedrijven in bestaande markten waarbij een sterke ondernemer aanwezig is die de business goed kent en runt. B&T International B.V.  regelt daaromheen dan alles wat met financiën te maken heeft voor een vaste fee per jaar. Hierdoor kan de ondernemer zich volledig focussen op datgene waar hij/zij goed in is en wordt niet afgeleid door allerlei financiële beslommeringen. Onze ervaring is dat dit een succesformule blijkt te zijn. Bijkomend voordeel is dat er geen of beperkte aanvullende financiële dienstverlening behoeft te worden ingehuurd zoals onder andere dure accountants- en of administratiekantoren, salarisbureaus, fiscalisten en (subsidie) adviseurs.