Financiële dienstverlening

De diensten die B&T International B.V. aanbiedt zijn erg breed en in grote lijnen als volgt weer te geven:

 1. Interim financieel management (tijdelijke invulling rol van controller/financieel manager of administrateur);
 2. Begeleiden van acquisitietrajecten;
 3. Begeleiden van financieringstrajecten;
 4. Opstellen en analyseren periodieke managementinformatie voor directie alsmede financieel sparringpartner voor directie bij bedrijven die niet zelfstandig deze expertise in huis hebben;
 5. Verzorgen van periodieke financiële afsluitingen voor bedrijven die niet zelfstandig deze expertise in huis hebben;
 6. Het opstellen van financiële begrotingen en liquiditeitsprognoses;
 7. Voorbereiden accountantscontroles voor bedrijven die niet zelfstandig deze expertise in huis hebben;
 8. Opstellen van de jaarrekening van een onderneming;
 9. Opstellen van deponeringsstukken van een onderneming;
 10. Aangiften verzorgen met betrekking tot inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
 11. Voeren van de complete administratie van ondernemingen, inclusief bijbehorende fiscale aangiften;
 12. Voeren van de salarisadministratie voor ondernemingen;
 13. Voeren PZ administratie;
 14. Analyse kostprijscalculaties;
 15. Efficiencybeoordeling van afdelingen;
 16. Financiële ondersteuning bij aanvraag van subsidies.

De opsomming is zeker niet limitatief. Indien u zich afvraagt of B&T International B.V. ook u financieel kan helpen/ondersteunen en u niet weet of wij deze expertise aanbieden of in huis hebben, neem dan gerust contact met ons op.